Sveikas stogas - tvirtas būstas,           gero ūpo tenetrūksta!